Van Der Kleijn Elektro in Den Haag

Onderhoud noodverlichting

In geval van nood moet iedereen uw gebouw snel, eenvoudig en op een veilige manier kunnen verlaten. Nood- en nachtverlichting speelt hierbij een belangrijke rol. De installatie en het onderhoud van noodverlichting is verplicht om de veiligheid van uw werknemers en bezoekers binnen het gebouw te garanderen. Van der Kleijn Elektro installeert, inspecteert en onderhoudt noodverlichtingen in de regio Zuid-Holland.

Noodverlichting laten installeren

Het is belangrijk dat u de noodverlichting laat ontwerpen en installeren door een vakkundig installateur. Bij veel calamiteiten worden de nooduitgangen nog altijd niet tijdig bereikt. Zeker in het geval stroomuitval, rookontwikkeling en personen of gasten die niet dagelijks in het gebouw aanwezig zijn. Daarom moet uw installatie voldoen aan diverse normen, wetten en regels.

Van Der Kleijn Elektro kent de veiligheidseisen voor het aanleggen van noodverlichting als geen ander. Laat daarom uw noodverlichting installeren door onze zeer ervaren en gecertificeerde monteurs en u bent verzekerd dat de installatie aansluit bij de huidige normen.

Bent u geïnteresseerd in het aanleggen van noodverlichting, of wilt u uw huidige noodverlichting laten controleren en onderhouden? Neem dan contact met ons op.

Voldoet uw noodverlichting aan de eisen?

Elke installatie van noodverlichting moet voldoen aan de eisen binnen de volgende regelgevingen:

  1. Bouwbesluit en gemeentelijke bouwverordening
  2. Arbowetgeving
  3. NEN 6088, NEN 1010 en NEN 1838 normen

In het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening is vastgelegd hoe de noodverlichting in een gebouw geregeld moet zijn. Daarnaast eist de bouwverordening jaarlijks onderhoud van de noodverlichting. Raadpleeg daarom altijd een gespecialiseerde installateur voor het aanleggen, controleren en onderhouden van uw noodverlichtingen volgens de gestelde eisen.

Ook in de Arbowet is een jaarlijks onderhoud van de noodverlichting verplicht gesteld. De werkgever of gebouwbeheerder is aansprakelijk voor calamiteiten bij niet werkende noodsignalen. Naast steekproeven door de Arbodienst of brandweer, zal ook bij calamiteiten achteraf onderzocht worden of u aan de gestelde eisen voor noodverlichting heeft voldaan. Er gelden ook verschillende NEN normen voor uw noodverlichting. In de NEN 6088 norm is opgenomen over welke pictogrammen uw noodverlichting moet beschikken. Zo zijn de woorden ‘nooduitgang’, ‘uit’ en ‘exit’ niet meer toegestaan.

De NEN 1010 en NEN 1838 normen hebben betrekking op de lichtsterkte van uw noodverlichting. Volgens deze NEN normen moeten noodverlichtingen minimaal met 1 Lux verlicht worden. Bij stroomuitval is het daarnaast een vereiste dat de noodverlichting in elk geval een uur kan branden. In de praktijk betekent dit dat u de accu voor noodverlichting elk vijfde jaar dient te vervangen om de lichtsterkte en duur te garanderen. Bent u onzeker of uw noodverlichting voldoet aan de eisen? Onze installateurs controleren dit graag voor u. Neem direct contact op voor een afspraak!

Noodverlichting onderhoud en inspectie

Van Der Kleijn Elektro verzorgt inspecties en onderhoud van noodverlichting installaties in de regio Zuid-Holland. Dit doen we al vele jaren voor verschillende opdrachtgevers.

Onze gecertificeerde onderhoudsmonteurs voeren het noodverlichting onderhoud uit in de volgende stappen:

  1. Controle van de noodverlichting
  2. Onderhoud van de noodverlichting
  3. Functietest
  4. Afronding van inspectie en onderhoud

De onderhoudsmonteur start met het controleren van de noodverlichting. Hierbij wordt een uitgebreide visuele controle uitgevoerd. Is de noodverlichting op de juiste locatie geplaatst, beschikt het over de juiste pictogrammen en is het goed zichtbaar? Ook worden de armaturen gecontroleerd op o.a. beschadigingen, wijze van bevestiging en de laatste controledatum. Het onderhoud van de noodverlichting bestaat o.a. uit het preventief vervangen van de lampen en de accu’s. Zo garanderen we dat de verlichting voldoet aan de Arbowet en de bouwverordening. Na de controle en het onderhoud van de noodverlichting voert onze specialist een functietest uit, om er zeker van te zijn dat uw installatie volledig naar wens werkt. Hierbij testen we naast de werking, de responstijd, accucapaciteit en de lichtsterkte. Als afronding van de inspectie en het onderhoud ontvangt u een inspectierapport en vult onze monteur uw logboek aan.

Heeft u interesse in een onderhoudscontract voor noodverlichting? Neem dan contact met ons op.